Rätt bilförsäkring

Visst har vi tidigare skrivit om hur svenskarna kör mindre och mindre, vilket du kan läsa om genom att klicka här. Men något vi inte tagit upp på länge är hur viktigt det är att ha rätt skadeförsäkring på sin bil.

6979673-car-scrappingAtt man ibland råkar ut för oförutsedda skador på sin bil är ingen nyhet, men vad som många däremot inte känner till är att alla bilförsäkringar inte täcker alla typer av skador utan endast täcker en viss typ av skador. Till exempel täcker de flesta bilförsäkringar skador så som bucklor och andra krockskador. Men eftersom att det finns olika typer av försäkringar är det viktigt att noga läsa vad just din egen försäkring täcker. Du kan nämligen välja mellan att teckna antingen en helförsäkring eller en halvförsäkring av din bil.

Så fungerar försäkringarna

Alla fordon ska vara registrerade i bilregistret och när bilen är det så täcks den av en trafikförsäkring som täcker skador orsakade på tredje part och denna har oftast en självrisk som du själv alltså betalar. Denna försäkring kan sedan utökas genom att teckna en delkaskoförsäkring vilket innebär att bilen nu täcks av olika skydd så som brand, stöld, maskinskada och glasskador som stenskott med mera. När trafikförsäkringen utökas på detta sätt benämns det som halvförsäkring och inom denna är det vanligt att självriskerna är på olika belopp beroende på vilken typ av skada. Om man istället väljer att teckna en helförsäkring ingår alla ovanstående plus att man även får en vagnskadeförsäkring vilken täcker skador som du vållar din bil oavsett om det är en kollision eller en singelolycka. Ett tips är dock att prata med ditt försäkringsbolag för att se vilken typ av extra försäkringar du kan lägga till på din bil. Exempelvis finns något som heter Självriskreducering vid viltkollision vilken brukar ingå i olika tilläggspaket hos försäkringsbolagen, och denna kan verkligen vara en räddare i nöden om olyckan väl skulle vara framme. Så innan du bestämmer dig för en försäkring kan det vara värt att prata med din försäkringshandläggare om vilken försäkring som passar dig och dina behov bäst och några som nog önskar att de har en heltäckande försäkring med alla tilläggsförsäkringar är nog paret i denna video som även DN.se publicerat.

Scroll to top